درباره ما:

گروه ساختمانی باقری به مدیریت عاملی آقای احد باقری در تابستان سال 1386 با اجرای پروژه مسکونی بیمه پا به عرصه ساخت و ساز کشور نهاد که با میانگین 1.5 پروژه تقریبا 5000 متر مربع ساختمان سازی در سال تا به امروز در حال فعالیت است.

برادران باقری ( آقایان فرخ باقری / حسن باقری / صمد باقری / احد باقری / روح الله باقری ) به عنوان سهام دار و اعضای هیئت مدیره در پروژه ها نیز حضور داشته و درحال فعالیت هستند که خود باعث کیفیت بالا و پیشرفت درامور اجرا و امور اداری و... شده است.

با توجه به رشد چشمگیر شهر کرج و به تبع آن افزایش ساخت مسکن ، تعداد همکاران ما در صنف ساختمان سازان  بسیار زیادند اما گروه ساختمانی باقری با تعهد کامل تحویل در تمامی شرایط اقتصادی کشور توانسته اعتماد عموم خریداران را به خود جلب نماید به نحوی که بیش از 50 درصد مشتریان ما، خریداران پروژه های قبلی می باشند.

 گروه ساختمانی باقری  با سابقه درخشان در امر ساختمان سازی باکیفیت مورد تایید مصرف کنندگان و مهندسین ناظردر پروژه ها توانسته است  در زمینه رضایتمندی مالکان محترم واحدهای ساخته شده، قدمهای بلندی بردارد و این میسر نمی شد مگر با اتکا به خداوند و توان مدیریت و پرسنل دلسوز این مجموعه

تیزر سوابق :